Joint Stock Company is a member in the following public organizations:

 

♦Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija (LKRTA) (Latvian Association of Wood Processing Companies and Exporters)

 

„Latvijas Mežistrādātāju savienība“ (Latvian Union of Forest Exploiters)

 

BK “Saldus”.